Menüler

Dışişleri Bakanlığımız Diplomatik Arşiv Belgeleri


( ).

Dışişleri Bakanlığımız Diplomatik Arşiv belgelerinden, “1919-1958 yılları arası Danimarka, Norveç, İzlanda, İsveç, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Estonya, Çin, Polonya, Almanya, SSCB, Kore ve İngiltere’ye dair belgeler ( toplam 96.563 belge, 343.726 sayfa ) T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşiv Başkanlığı Belge Tarama Sistemi (BETSİS) üzerinden araştırmacıların hizmetine sunulmuştur

Belgelere ait katalog bilgilerine https://katalog.devletarsivleri.gov.tr adresinden, katalog bilgileri ile birlikte belge görüntülerine ise Ankara ve İstanbul’da bulunan Devlet Arşivleri Başkanlığı araştırma salonlarından erişilebilmektedir. Bu çalışmayı takiben diğer ülke ve dönemleri içeren belge gruplarının BETSİS üzerinden araştırmacıların hizmetine sunulması planlanmaktadır.