Menüler

Dışişleri Bakanlığımız Diplomatik Arşiv Belgeleri


2022 yılının Ekim ayı itibariyle 1919-1958 yılları arası 48 ülke ve Köstence Başkonsolosluğumuza ait 739.161 sayfa Devlet Arşivlerine devredilmiştir.

Belgelere ait katalog bilgilerine https://katalog.devletarsivleri.gov.tr adresinden, katalog bilgileri ile birlikte belge görüntülerine ise Ankara ve İstanbul’da bulunan Devlet Arşivleri Başkanlığı araştırma salonlarından erişilebilmektedir. Bu çalışmayı takiben diğer ülke ve dönemleri içeren belge gruplarının BETSİS üzerinden araştırmacıların hizmetine sunulması planlanmaktadır.