MESAJIMIZ

Mesajımız


    Değerli Bilim İnsanları ve Araştırmacılar,

    Türkiye’nin olduğu kadar tüm dünyanın da yakın tarihine ilk elden ışık tutabilecek nitelikteki 1919-2001 dönemi belgelerinin sayısallaştırılması çalışmasını içeren Dışişleri Arşiv Projesinin birinci fazı tamamlanmış bulunmaktadır. Projenin ikinci faz çalışması 2021 yılında başlatılmakla sürdürülmektedir. Bu proje Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı arşiv projelerinden biridir.

    Bu projenin hedefi, Türk Dış Politikasının yanı sıra dünyada yaşanmış siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel olaylara ışık tutan resmî belgeleri uluslararası arşivcilik standartlarına uygun olarak muhafaza etmek, bu belgelere hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmak, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Araştırmacı Arayüzü ve yayınlarımız vasıtasıyla siz değerli bilim insanları ve araştırmacıların hizmetine sunmaktır.

    Çalışmalarınızda üstün başarılar diler, internet sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.